Charlesas III oficialiai paskelbtas karaliumi istorinėje ceremonijoje: išleido įsakymą, susijusį su Elizabeth II laidotuvių diena

Šeštadienio rytą per istorinę ceremoniją Šv. Jokūbo rūmuose 73-ejų Charlesas III oficialiai skelbiamas karaliumi. Po Žengimo į sostą tarybos posėdžio, kuris pirmą kartą transliuojamas per televiziją, vėliavos, nuleistos gedint mirusios karalienės, suplevėsuos pakeltos pilnai.

Didžiosios Britanijos karalius Karolis III kalba per Stojimo tarybos posėdį Švento Jokūbo rūmuose Londone 2022 m. rugsėjo 10 d., kuriame jis skelbiamas naujuoju karaliumi.<br>AP/Scanpix nuotr.
Didžiosios Britanijos karalius Karolis III kalba per Stojimo tarybos posėdį Švento Jokūbo rūmuose Londone 2022 m. rugsėjo 10 d., kuriame jis skelbiamas naujuoju karaliumi.<br>AP/Scanpix nuotr.
Buvę Didžiosios Britanijos ministrai pirmininkai Theresa May (priekyje kairėje), Johnas Majoras (centre) ir baronienė Scotland atvyksta į Stojimo tarybos ceremoniją Švento Jokūbo rūmuose Londone.<br>AP/Scanpix nuotr.
Buvę Didžiosios Britanijos ministrai pirmininkai Theresa May (priekyje kairėje), Johnas Majoras (centre) ir baronienė Scotland atvyksta į Stojimo tarybos ceremoniją Švento Jokūbo rūmuose Londone.<br>AP/Scanpix nuotr.
Leiboristų lyderis seras Keiras Starmeris, buvę ministrai pirmininkai Tony Blairas, Gordonas Brownas, Borisas Johnsonas, Davidas Cameronas, Theresa May ir Johnas Majoras (iš kairės) prieš Stojimo tarybos ceremoniją Šv. Jokūbo rūmuose Londone, kur karalius Charlesas III oficialiai paskelbtas monarchu.<br>AP/Scanpix nuotr.
Leiboristų lyderis seras Keiras Starmeris, buvę ministrai pirmininkai Tony Blairas, Gordonas Brownas, Borisas Johnsonas, Davidas Cameronas, Theresa May ir Johnas Majoras (iš kairės) prieš Stojimo tarybos ceremoniją Šv. Jokūbo rūmuose Londone, kur karalius Charlesas III oficialiai paskelbtas monarchu.<br>AP/Scanpix nuotr.
Didžiosios Britanijos princas Williamas, karalienė konsortė Camilla ir karalius Charlesas III (iš kairės) priešais Slaptosios tarybos narius sosto salėje per Sosto tarybos posėdį Švento Jokūbo rūmuose Londone, šeštadienį, 2022 m. rugsėjo 10 d., kur karalius Charlesas III oficialiai paskelbtas karaliumi.<br>AP/Scanpix nuotr.
Didžiosios Britanijos princas Williamas, karalienė konsortė Camilla ir karalius Charlesas III (iš kairės) priešais Slaptosios tarybos narius sosto salėje per Sosto tarybos posėdį Švento Jokūbo rūmuose Londone, šeštadienį, 2022 m. rugsėjo 10 d., kur karalius Charlesas III oficialiai paskelbtas karaliumi.<br>AP/Scanpix nuotr.
Prie Londono Tauerio buvo išaunami saliutai už Didžiosios Britanijos karalių Charlesą III.<br>Reuters/Scanpix nuotr.
Prie Londono Tauerio buvo išaunami saliutai už Didžiosios Britanijos karalių Charlesą III.<br>Reuters/Scanpix nuotr.
Šaltojo srauto gvardijos kariai, iškėlę kepures iš lokio odos, sveikina naująjį karalių Charlesą III.<br>AP/Scanpix nuotr.
Šaltojo srauto gvardijos kariai, iškėlę kepures iš lokio odos, sveikina naująjį karalių Charlesą III.<br>AP/Scanpix nuotr.
Visuomenės nariai ir dalyviai renkasi prieš antrąją proklamaciją Londono mieste, Karališkojoje biržoje.<br>AP/Scanpix nuotr.
Visuomenės nariai ir dalyviai renkasi prieš antrąją proklamaciją Londono mieste, Karališkojoje biržoje.<br>AP/Scanpix nuotr.
Daugiau nuotraukų (7)

Lrytas.lt

Sep 10, 2022, 12:11 PM, atnaujinta Sep 10, 2022, 4:03 PM

Tarybos posėdyje, kuriame dalyvauja dabartiniai ir buvę vyriausybės nariai, bažnyčios atstovai, teisėjai ir kiti visuomenės veikėjai, ir kuris prasidėjo 10 val. vietos laiku (12 val. Lietuvos laiku), karalius padarys asmeninį pareiškimą apie karalienės mirtį ir prisieks išsaugoti Škotijos Bažnyčią – mat Škotijoje egzistuoja Bažnyčios ir valstybės valdžios pasidalijimas.

Posėdyje dalyvavo ir Charleso III žmona Camilla, su kuria jis jau 17 metų. Šiuo metu jai suteiktas karalienės konsortės titulas, ir karaliaus sūnus Williamas, naujasis Velso princas ir sosto įpėdinis.

Iš pradžių jie susirinko Šv. Jokūbo rūmuose be karaliaus. Konservatorių parlamentarė Penny Mordaunt, kurią premjerė Liz Truss paskyrė Slaptosios tarybos lordų pirmininke, paskelbė apie Elizabeth II mirtį.

Po to, Žengimo į sostą tarybos posėdžio sekretorius garsiai perskaitė įžengimo į valdžią proklamacijos tekstą, įskaitant Charleso pasirinktą karaliaus titulą, kuris yra Charlesas III. Proklamaciją pasirašė grupė, kurią sudaro karalienė konsortė Camilla, Velso princas Williamas, Kenterberio arkivyskupas Džastinas Velbis, lordas kancleris, Jorko arkivyskupas ir JK ministrė pirmininkė Liz Truss.

Lordų pirmininkė Penny Mordaunt pakvietė laikytis tylos ir perskaitė likusius darbotvarkės punktus, susijusius su viešais paskelbimais ir įsakymais dėl ginklų saliutų Hyde parke ir Londono Taueryje.

Antroji ceremonijos dalis ir Charleso III kalba

Vėliau prasidėjo antroji ceremonijos dalis, kuomet Privačių tarybų nariai išėjo iš salės. Tarp jų – keli buvę ministrai pirmininkai, kurie per daugelį metų ne kartą buvo susitikę su karaliene.

Toliau sekė Charleso III įžengimas į Sosto salę, kur taryba pasveikino naująjį karalių. Pirmiausiai jis kreipėsi į Stojimo tarybą bei atidavė pagarbą karalienei.

 „Man tenka skaudžiausia pareiga pranešti jums apie savo mylimos motinos, karalienės, mirtį, – savo kalboje nurodė jis. – Žinau, kaip giliai jūs, visa tauta ir, manau, galiu sakyti, visas pasaulis, užjaučiate mane dėl nepataisomos netekties, kurią visi patyrėme“.

„Didžiausia paguoda man yra žinoti, kad tiek daug žmonių išreiškė užuojautą mano seseriai ir broliams, ir kad tokia didžiulė meilė ir parama skirta visai mūsų šeimai.“

Charlesas atidavė pagarbą ir savo mylimajai Camillai: „Mane labai drąsina nuolatinis mylimos žmonos palaikymas.“

Jis prisiekė išsaugoti Škotijos Bažnyčią ir pasirašė du tai patvirtinančius dokumentus, o tarp jo parašo liudininkų buvo karalienė konsortė Camilla ir Velso princas Williamas. Slaptieji patarėjai pasirašys deklaraciją išeidami.

Tarybos pirmininkė Penny Mordaunt pateikė aštuonis Stojimo tarybos nutarimus, kuriuos pasirašė Charlesas III. 

Vienas iš Charleso III įsakymu, patvirtintų per paskelbimo ceremoniją, Karalienės laidotuvių dieną paskelbti nedarbo diena.

Pirmasis viešas paskelbimas įvyko 11 val. vietos laiku (13 val. Lietuvos laiku) iš Londono Švento Jokūbo rūmų Friary Court balkono, kurs buvo viešai perskaityta proklamacija. Šią akimirką paprastai lydi šimtmečių senumo iškilmės: trimitininkai groja fanfaras, o Hyde parke ir Londono bokšte iššaunamos ginklų salvės.

Ceremonijoje buvo grojama „Dieve, saugok karalių“, o valstybės trimitininkai pasveikino naująjį karalių su Ginklų vadovo trimis sveikinimo šūksniais: „Trys šūksniai už Jo Didenybę Karalių, hip-hip...“, o Karaliaus gvardija kiekvieną kartą atsako „Ura“, pakeldama virš galvos meškų kailių kepures.

Karališkoji korespondentė Rhiannon Mills, nurodė, kad kad šis renginys buvo labai svarbus Jungtinei Karalystei.

„Įspūdinga buvo Slaptoji taryba. Čia dabar laukiantys nariai, niekada anksčiau nematė tokio susirinkimo filmuoto. Niekada negalėjo to matyti“, – teigė ji.

Pagrindinio skelbimo proklamacijos proga buvo surengtos šautuvų salvės. Karaliaus įžengimo į valdžią proga Haid parke karaliaus kariai iššovė iš 41 patrankos, o Londono Taueryje – iš 62 patrankų.

Antrąją proklamaciją lydėjo istorinis panašumas

Vidurdienį Jungtinės Karalystės laiku antroji proklamacija buvo perskaityta ant Karališkosios Biržos laiptų Londono mieste, dalyvaujant Londono lordui merui. Vėliau, sekmadienio vidurdienį, proklamacija bus skaitoma Edinburge, Kardife, Belfaste ir kitose Tautų Sandraugos vietose.

Ceremonija buvo panaši į tą, kuri įvyko Šv. Jokūbo rūmuose. Trimitininkai ištarė karališkąjį sveikinimą, o orkestras sugrojo Nacionalinį himną. Galiausiai lordas meras pakvietė „Tris kartus pagerbti Jo Didenybę Karalių“. Po ceremonijos naujasis karalius grįžo į Bakingamo rūmus.

Nors tai nėra oficialios proklamacijos dalis, po jos dažnai pridedami žodžiai „Karalius mirė, tegyvuoja karalius“.

Taip Karališkieji mainai atrodė ir 1952 m. vasario 8 d., kai buvo perskaityta karalienės Elizabeth II įžengimo į valdžią proklamacija.

Ten susirinkusi minia garsiai džiūgavo, kai pro vartus įvažiavo valdovo automobilis su karališkuoju ženklu.

Viso Stojimo tarybos posėdžio protokolas bus skelbiamas Londono laikraštyje – oficialiame Jungtinės Karalystės viešajame leidinyje.

Charlesas III anksčiau pripažino, kad dabar jo gyvenimas pasikeitė ir nebegalės skirti „tiek daug savo laiko ir energijos“ labdaros organizacijoms ir problemoms, kurias dešimtmečius sprendė būdamas sosto įpėdiniu.

73 metų monarchas sakė tikintis, kad, nepaisant liūdesio dėl karalienės mirties, žmonės Jungtinėje Karalystėje ir Tautų Sandraugoje „prisimins ir semsis stiprybės iš monarchės rodyto pavyzdžio“.

Naujasis karalius jau penktadienį kreipėsi į tautą, pažadėdamas tarnauti valstybei. „Taip, kaip tai su nepaliaujamu atsidavimu darė karalienė aš taip pat iškilmingai pasižadu per visą likusį Dievo man skirtą laiką laikytis konstitucinių principų, tokių svarbių mūsų valstybei“, – sakė jis.

Liz Truss prisiekė naujajam karaliui Charlesui III

Aukšto rango parlamento nariai, tarp jų ministrė pirmininkė Liz Truss, specialioje parlamento sesijoje davė naują ištikimybės priesaiką karaliui Charlesui III.

Bendruomenių Rūmų pirmininkas seras Lindsay Hoyle'as pradėjo priesaikos ceremoniją, po jo prisiekė ilgiausiai parlamente dirbantis seras Peteris Bottomley.

L. Hoyle'as sakė, kad dėl „laiko stokos“ šiandien prisiekti galėjo tik nedaugelis parlamento narių.

Tarp prisiekusiųjų buvo ir naujoji ministrė pirmininkė L.Truss, kuri pasakė šiuos žodžius: „Prisiekiu visagaliu Dievu, kad būsiu ištikima ir laikysiuosi jos Didenybei Karaliui Charlesui III, jo įpėdiniams ir įpėdiniams pagal įstatymą, tepadeda man Dievas“.

Retame posėdyje parlamento nariai antrą dieną iš eilės renkasi pagerbti mirusios karalienės Elizabeth II atminimo.

Tai paskutinis kartas, kai parlamentas posėdžiauja, iki tol, kol pasibaigs nacionalinis gedulas po karalienės valstybinių laidotuvių.

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.
„Lietuva tiesiogiai“: kas laukia Suvalkų koridoriaus?