Kūdikio raida antrą pusmetį: kaip juda ir bendrauja 6-12 mėnesių mažylis

Pirmieji kūdikio metai yra neįtikėtinas atradimų metas, kuomet mažylis mokosi sparčiausiai per visą savo gyvenimą, o tėvai džiaugiasi kiekvienu jo pasiekimo. „Nėštumo kalendorius“ kartu su neurologe Vitalija Gresevičiene dalijasi informacija, kaip vystosi kūdikių raida 6-12 gyvenimo mėnesus. Tiesa, svarbu prisiminti, kad kiekvienas vaikas yra individualus ir vystosi savo ritmu, o jei jus neramina kokie nors klausimai – pasitarkite su šeimos gydytoju.

Pirmaisiais metais kūdikiai naudojasi abiem rankomis vienodai. Kuri ranka dominuos, bus aišku vaikui sulaukus 1,5–2 metų.<br>„Unsplash“ nuotr.
Pirmaisiais metais kūdikiai naudojasi abiem rankomis vienodai. Kuri ranka dominuos, bus aišku vaikui sulaukus 1,5–2 metų.<br>„Unsplash“ nuotr.
Daugiau nuotraukų (1)

„Nėštumo kalendorius"

Nov 30, 2020, 11:28 AM

6 mėnuo 

Judėjimas

 • Didėja judesių įvairovė, tobulėja atramos ir pusiausvyros gebėjimai.
 • Gulėdamas vartosi nuo nugaros ant pilvuko ir atvirkščiai.
 • Trumpai pasėdi be pagalbos, tačiau linksta į priekį, nes liemens raumenys dar per silpni kūno svoriui išlaikyti.
 • Gulėdamas ant pilvo išlaiko kūno svorį ant ištiestų rankų.
 • Remdamasis rankomis ir keliais, t. y. keturiomis, supasi.
 • Laikomas už pažastėlių tvirtai remiasi kojomis, spyruokliuoja.
 • Mokosi šliaužti.
 • Rankų funkcija
 • Tiksliai visu delnu paima duodamą žaislą.
 • Manipuliuoja žaislais, perima juos iš vienos rankos į kitą, kelia link burnos, o ne žaislo siekia burna, kaip darė anksčiau.

Bendravimas:

 • Kartoja skiemenis „ba“, „da“, „ga“.
 • Daugiau žaidžia su garsais, imituoja balso moduliacijas, garsus taria tam, kad atkreiptų kitų dėmesį. Pastebi suaugusiųjų kalbos intonaciją ir ritmiškumą, stebi kalbančių žmonių burną, pasuka galvą į kalbantį ir pradeda pažinti savo vardą.
 • Didžiulį susidomėjimą kelia garsus skleidžiantys arba spalvas keičiantys žaislai.
 • Atsiranda išsiskyrimo nerimas – net mamai išėjus ir trumpai vaikas verkia, jaučiasi nelaimingas.

Įdomu:

 • Per pirmąjį pusmetį intensyviai vystosi regėjimas. Pusės metų kūdikio regos aštrumas tampa panašus į suaugusiojo ir jis jau gerai mato už metro ar pusantro esančius objektus.

7 mėnuo 

Judėjimas:

 • Judesiai tampa sudėtingesni, tobulesni.
 • Persivertęs ant pilvo daugiau laiko praleidžia tokioje padėtyje žaisdamas, tyrinėdamas aplinką.
 • Stovėdamas keturiomis viena ranka gali paimti žaislą.
 • Sukasi apie savo ašį, pats atsisėda, sėdi tvirtai.
 • Gulėdamas ant nugaros žaidžia su kojomis, tyrinėja savo kūną.
 • Pradeda šliaužti, mokosi ropoti.
 • Rankų funkcija
 • Daiktą ima pirštais, neliesdamas delnu, todėl gali paimti smulkius daiktus.
 • Išlaiko buteliuką ar puodelį abiem rankomis.
 • Gali išlaikyti po vieną žaislą kiekvienoje rankoje.

Bendravimas:

 • Čiauškėdamas kartoja skiemenis „ma“, „da“, „mu“, „ba“, ištaria priebalsius „f, v, s, š, z, ž, m, n“.
 • „Kalbasi“ su žmonėmis.
 • Moka išreikšti savo norus.
 • Pradeda ieškoti daiktų, kurių nemato.
 • Mėgstamiausias žaidimas – daiktų mėtymas. Kūdikis jau supranta, kad daiktas nukris ant grindų, ir stebi šį veiksmą.
 • Pradeda bijoti svetimų žmonių.

Įdomu

 • Tirta kūdikių reakcija į svetimą žmogų su nematytais žaislais per pirmuosius gyvenimo metus. Nustatyta, kad pirmosiomis gyvenimo savaitėmis naujagimiai, matydami svetimą suaugusįjį ir nematytus žaislus, nereiškia jokių emocijų, sulaukę 4 mėn. – pradeda domėtis svetimu asmeniu ir jo atsineštais žaislais, o nuo 6–7 mėn. – šalintis svetimo žmogaus bei jo žaislų. Atsiskyrimo nuo mamos nerimo, svetimų baimės pagrindu formuojasi prieraišumo jausmas. Svetimų žmonių baimės atsiradimas atspindi normalią centrinės nervų sistemos raidą.

8 mėnuo 

Judėjimas:

 • Noras daugiau pažinti, pasiekti skatina mažylį išbandyti naujas judėjimo būdus, o jau turimus – tobulina. Kiekvienas mažylis juda skirtingai: šliaužia, iriasi, ropoja.
 • Mažylis nebenori gulėti, paguldytas iš karto sėdasi ir sėdi tiesia nugara.
 • Siekdamas žaislo makaluoja rankomis, spiriasi. Kartais pavyksta pasisukti apie savo ašį.
 • Iš sėdimos padėties lengvai atsigula, atsistoja keturiomis.
 • Pasilaikydamas bando atsistoti.
 • Rankų funkcija
 • Siekia žaislo ištiestais pirštais, jį paima dviem pirštais, net neliesdamas jo delnu. Ypač domisi smulkiais daiktais. Mažyliui labai smagu mėtyti žaislus ir žiūrėti, kur jie krinta.
 • Viską deda į burną.
 • Didėja savarankiškumas – geria iš laikomo puodelio, pats valgo laikydamas sausainį ar vaisių rankoje.

Bendravimas:

 • Kalboje vyrauja „dainuojantys“ tonai, gali pavadinti daiktą, mėgdžiodamas jo skleidžiamą garsą, kartoja du skiemenis ir kitus garsus. Pasako „mama“, „tete“, bet dar nesąmoningai.
 • Mėgdžioja kitų asmenų lūpų mimiką, atpažįsta dažnai vartojamus žodžius.
 • Domisi tyliais garsais. Gerėja dėmesio koncentracija – ilgai stebi, kas vyksta aplinkui.
 • Reaguoja į savo vardą.
 • Ryškios emocijos: džiaugiasi bendravimu, žaidimu: katutės, „virė virė košę“, slėpynės, rodo, kad nori tęsti.

Įdomu:

 • Pasaulio kalbose yra apie 600 skirtingų priebalsių ir 200 skirtingų balsių. Kalbai išmokti reikia atskirti apie 40 garsų. Būtent tiek garsų per antrąjį gyvenimo pusmetį kūdikis išmoksta atskirti. Gebėjimas skirti kitų kalbų garsus kūdikiui augant ima silpti.

9 mėnuo 

Judėjimas:

 • Ilgai ir laisvai sėdi tiesia nugara, gerai išlaiko pusiausvyrą, tad gali sėdėdamas užsiimti jam įdomia veikla.
 • Stovėdamas tvirtai remiasi abiem kojomis, gali svorį perkelti nuo vienos kojos ant kitos.
 • Stengiasi pasiekti daiktą, kurį gali paimti tik pakeitęs kūno padėtį.
 • Pradeda ropoti. Kiekvienas mažylis suranda jam patogiausią būdą.
 • Prilaikomas trumpai pastovi.
 • Rankų funkcija
 • Paima daiktą trimis pirštais (nykščiu, rodomuoju ir didžiuoju), deda jį į indus, mėto.
 • Laiko paduotą šaukštą, pats bando valgyti.

Bendravimas:

 • Čiauška skiemenimis (pvz.: „da da“, „ba ba“ ir pan.).
 • Derina skiemenis – tai tikslingų žodžių pradžia.
 • Imituoja kosulio, ciksėjimo, šnypštimo garsus.
 • Supranta paprastus žodinius prašymus.
 • Supranta žodį „ne“.
 • Nenorėdamas valgyti užčiaupia lūpas, nusuka veidą.
 • Žino savo vardą, atsisuka šaukiamas.
 • Mokosi pamojuoti „ate“.
 • Domisi, kas vyksta aplinkoje.

Įdomu:

 • Moksliniai tyrimai įrodyta, kad šio amžiaus kūdikiai, dažniau žvilgčiodami tai į veidą, tai į rodomą objektą, tai vėl į veidą, išmoksta geriau skirti kalbos garsus nei tie, kurie stebi tik veidą arba tik objektą.

10 mėnuo 

Judėjimas:

 • Pats gali atsistoti remdamasis į stabilų objektą ir trumpai pastovi. Pasilaikydamas viena ranka, gali užsiimti jam patinkančia veikla.
 • Pats atsisėda iš įvairių padėčių.
 • Rankų funkcija
 • Dviem pirštais – nykščiu ir smiliumi – paima net labai smulkius daiktus ir stipriai juos laiko (pincetinis griebimas).
 • Pirštukų judesiai vis tikslesni. Žaidžia dėdamas mažesnius daiktus į didesnius, padaužo vieną kaladėlę su kita.

Bendravimas:

 • Mažylio čiauškėjimas pagal savo struktūrą primena kalbėjimą, taria konkretiems asmenims skirtus žodžius.
 • Pradeda kalbėti dialogu – pasakius skiemenį ar skiemenų junginį bando atkartoti. Atidžiai stebi pašnekovo lūpas.
 • Klausosi pokalbių, gali įvykdyti paprastus paliepimus. Parodo tėtį, mamą, kūno dalis.
 • Supranta pagyrimus, jais džiaugiasi.
 • Mėgdžioja kitų elgesį.
 • Ieško paslėptų daiktų.

Įdomu:

 • Mokslininkai nustatė, kad žodinė kalba vystosi lygiagrečiai su gestais. Kūdikiai, vėliau pradėję rodyti daiktus pirštuku, vėliau pradeda ir kalbėti.

11 mėnuo 

Judėjimas

 • Puikiai valdo savo kūną, keičia įvairias padėtis, greitai juda ropodamas. Tai mažyliui atveria daug galimybių: jis gali patekti ten, kur panorėjęs, ir pasiekti norimus daiktus.
 • Prisilaikydamas už baldų ne tik stovi, bet ir pradeda mokytis eiti.
 • Daug džiaugsmo mažyliui suteikia vaikščiojimo pamokėlės: vedamas už vienos ar dviejų rankų jis mokosi žingsniuoti
 • Rankų funkcija
 • Tobulėja kūdikio gebėjimas paimti smulkius daiktus. Mažą objektą pagriebia sulenktu smiliumi ir nykščiu, vadinamuoju repliniu griebimu.
 • Gerėja akių ir rankos koordinacija, judesiai tikslesni.
 • Žaisdamas laiko po daiktą kiekvienoje rankoje, jais manipuliuoja.
 • Laikydamas už ąselių mokosi gerti iš puoduko.

Bendravimas:

 • Mojuoja ir pasako „ate ate“, taria „mamama“, „tetete“.
 • Plečiasi pasyvus žodynas, pažįsta daug aplinkos daiktų, gali juos parodyti.
 • Supranta priežasties ir pasekmės ryšį.
 • Tyrinėja, iš ko sudaryti daiktai.
 • Supranta draudimus.
 • Vis tobuliau mėgdžioja suaugusiųjų veiksmus.

Įdomu:

 • Pirmaisiais metais kūdikiai naudojasi abiem rankomis vienodai. Kuri ranka dominuos, bus aišku vaikui sulaukus 1,5–2 metų.

12 mėnuo 

Judėjimas:

 • Laikydamasis už baldų eina pristatomuoju žingsniu.
 • Kai kurie kūdikiai žengia pirmuosius savarankiškus žingsnius.
 • Gerėja pusiausvyra, todėl mažylis gali pritūpti, atsistoti.
 • Rankų funkcija
 • Vaikas varto knygeles, dėlioja kaladėles vieną ant kitos, padaužo du žaislus vienas į kitą, vienoje rankoje laiko kibirėlį, kita ranka į jį deda mažesnius daiktus arba išima juos iš kibirėlio.
 • Sugeba mažą daiktą įkišti į siaurą plyšį.
 • Maistą ima rankomis, valgo savarankiškai.

Bendravimas:

 • Žodžius „mama“ ir „tėtė“ jau pasako sąmoningai.
 • Įvardija daug daiktų ar veiksmų savakalbe (šuniukas – „au au“, važiuoti – „di di“).
 • Mėgdžioje gyvūnų garsus.
 • Pakartoja suaugusiojo atliekamus veiksmus arba tariamus skiemenis.
 • Supranta ir išpildo sudėtingus dviejų pakopų prašymus, pvz.: „paimk šitą daiktą ir nunešk tėveliui“.
 • Dažnos nuotaikų kaitos. Ryškios prieštaravimo reakcijos, jei kas nors vyksta ne pagal jo norą. Mėgstamiausias žodis „ne“.

Įdomu:

 • Pirmaisiais gyvenimo metais kūdikis gali išreikšti daug emocijų: susidomėjimą, pasitenkinimą, džiaugsmą, distresą (nemalonią emocinę patirtį), pasibjaurėjimą, pyktį, liūdesį ar baimę. Kai kurių mokslininkų nuomone, jau 2 mėn. kūdikis gali liūdėti ir pykti.

„Nėštumo kalendorius“ – nemokami atmintinių leidiniai tėvams:

www.nestumokalendorius.lt
www.facebook.com/nestumokalendorius
Instagram“ 

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.