Už melioracijos griovių priežiūrą išmokos didinamos tris kartus – kokios sąlygos

Ūkininkai sulaukė gerų žinių – didinamos išmokos už melioracijos griovių tvarkymą. Parama mokama atsižvelgiant į pasirinktą melioracijos griovių šlaitų priežiūros būdą.

Paramos gavėjai, vykdantys tęstinius įsipareigojimus (prisiimtus iki 2023 m.) ir nuo 2023 m. prisiėmę naujus įsipareigojimus 3 metams, gali gauti kompensacijas už šias išlaidas tvarkant melioracijos griovių šlaitus: išvežant nušienautą žolę – 589 Eur už ha; nušienautą susmulkintą žolę paskleidžiant ant melioracijos griovio šlaito – 536 Eur už ha.<br>M.Patašiaus nuotr.
Paramos gavėjai, vykdantys tęstinius įsipareigojimus (prisiimtus iki 2023 m.) ir nuo 2023 m. prisiėmę naujus įsipareigojimus 3 metams, gali gauti kompensacijas už šias išlaidas tvarkant melioracijos griovių šlaitus: išvežant nušienautą žolę – 589 Eur už ha; nušienautą susmulkintą žolę paskleidžiant ant melioracijos griovio šlaito – 536 Eur už ha.<br>M.Patašiaus nuotr.
Daugiau nuotraukų (1)

Lrytas.lt

Jul 4, 2023, 8:00 AM, atnaujinta Jul 27, 2023, 3:00 PM

Paramos gavėjai, vykdantys tęstinius įsipareigojimus (prisiimtus iki 2023 m.) ir nuo 2023 m. prisiėmę naujus įsipareigojimus 3 metams, gali gauti kompensacijas už šias išlaidas tvarkant melioracijos griovių šlaitus: išvežant nušienautą žolę – 589 Eur už ha; nušienautą susmulkintą žolę paskleidžiant ant melioracijos griovio šlaito – 536 Eur už ha.

Tai ne vienintelės remiamos veiklos. Deklaruojamuose žemės ūkio naudmenų plotuose esančių melioracijos griovių šlaitų priežiūra remiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“. Ja siekiama paskatinti žemdirbius tvarkyti melioracijos griovių šlaitus – nušienauti, iškirsti krūmus ir jų ataugas.

Vykdantiems naujus ir tęstinius įsipareigojimus bus taikoma paraiškos pateikimo dieną aktuali veiklos „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ įgyvendinimo taisyklių redakcija.

Priemonės ir įsipareigojimai

Be minėtos veiklos „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, pagal tęstinius 2014–2020 m. KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įsipareigojimus remiamos šios veiklos: „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ – 192 Eur/ha; „Specifinių pievų tvarkymas“ – 297 Eur/ha; „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ – 242 Eur/ha; „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ – 297 Eur/ha; „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“ – 330 Eur/ha; „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“: „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ – 180 Eur/ha ir „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ – 170 Eur/ha; „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ – 270 Eur/ha; „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ – 277 Eur/ha; „Tausojant aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“: už vaisius, uogas ir daržoves – 337 Eur/ha; „Dirvožemio apsauga“: už ankštinių augalų arba daugiamečių žolių auginimą – 250; „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“ – 139 Eur/ha; „Ražienų laukai per žiemą“ – 99 Eur/ha.

Deklaruojant pasėlius iš naujo buvo galima teikti paraiškas pagal šias veiklas: „Dirvožemio apsauga“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ ir „Ražienų laukai per žiemą“.

2023 m. pirmą kartą teikiant paraiškas pagal priemonės veiklas „Dirvožemio apsauga“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ ir „Ražienų laukai per žiemą“, įsipareigojimų laikotarpio trukmė – 3 metai.

Veikloje „Ražienų laukai per žiemą“ didžiausias neapartas ražienų plotas, už kurį skiriama parama dalyvaujant veikloje, – ne didesnis kaip 70 ha (anksčiau buvo ne didesnis kaip 50 ha).

Dar viena žemdirbiams paranki naujovė: yra pailgintas duomenų suvedimo į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą apie panaudotus tręšiamuosius produktus terminas – duomenys turi būti suvesti per 20 darbo dienų nuo tręšiamųjų ir kalkinamųjų produktų panaudojimo (anksčiau per 5 darbo d.).

Nemuno deltos užliejamų pievų teritorijoje, kuri priskiriama prie vietovių, kuriose esama specifinių kliūčių, nupjautos žolės ritiniai turi būti išvežti iš laukų iki spalio 30 d. (anksčiau iki spalio 1 d.).

Pareiškėjai, nuo 2022 m. prisiėmę įsipareigojimus pagal veiklą „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, gali nušienauti pievas po birželio 20 d., po to ganyti gyvulius deklaruotuose pagal veiklą plotuose visą prisiimtų įsipareigojimų laikotarpį, t. y. 2022–2024 m.

Reikalavimas informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą per „NMA agro“ mobiliąją programėlę atlikus šlapynės sutvarkymo darbus pagal veiklą „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ yra taikomas visiems pareiškėjams, deklaruojantiems nuo 1 ha kodu 5PT-3 ne mažesnius kaip 0,1 ha laukus.

Pagal veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ paramos gavėjai nuo 2023 m. naujai deklaruotuose melioracijos griovių šlaituose ir 3 metrų apsauginėje juostoje (anksčiau buvo 1 m) įsipareigoja nenaudoti organinių ir mineralinių trąšų, augalų apsaugos produktų.

Svarbu įsidėmėti, kad deklaruojamos medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje pagal veiklą „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, deklaruojami ankštiniai augalai, jų mišiniai ar įsėjamas daugiamečių žolių įsėlis pagal veiklą „Dirvožemio apsauga“ ir deklaruojami melioracijos griovių šlaitai su 3 metrų apsaugine juosta pagal veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ yra tinkami užskaitai pagal Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų 8 GAAB standartą: „Mažiausia ariamos žemės, skirtos negamybiniams plotams arba objektams, dalis, o visame žemės ūkio paskirties žemės plote – kraštovaizdžio elementų išlaikymas ir draudimas pjauti gyvatvores ir medžius paukščių veisimosi ir jauniklių auginimo sezonu“.

Pareiškėjai, vykdantys veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, įsipareigoja sudaryti laukų, deklaruojamų pagal šią veiklą, tręšimo planą, jei tręšiama mėšlu ar srutomis daugiau kaip 30 ha žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus, ir jį vykdyti.

Verta atkreipti dėmesį, kad vykdant veiklą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ reikalavimas įterpti tarpinius augalus į dirvą prieš pagrindinės kultūros sėją nėra taikomas, jei jie naudoja neariamąsias technologijas.

Dar į taisyklių 3 priedą „Skirtingų rūšių gyvūnų vieneto atitikties sutartiniam gyvuliui lentelė“ įtraukti šie sutartiniai gyvuliai: taurieji elniai, Dovydo elniai, danieliai, dėmėtieji elniai, bizonai, stumbrai, kumeliukai, paršavedės, paršeliai ir kiaulės.

Vykdant veiklas „Dirvožemio apsauga“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, ariamojoje žemėje turi būti įsėtas daugiamečių žolių įsėlis. Draudžiama čia naudoti augalų apsaugos produktus, mineralines trąšas.

Pagal veiklą „Dirvožemio apsauga“ įsipareigojama įsėti ne mažesniame kaip 20 proc. pagal veiklą deklaruotame ariamosios žemės plote ir išlaikyti 2 metus tame pačiame lauke nuo įsėjimo metų. „Rizikos“ vandens telkinių teritorijose daugiamečių žolių įsėlis turi būti ne mažiau kaip 30 proc. pagal programą deklaruoto ariamosios žemės ploto ir išlaikomas 2 metus tame pačiame lauke nuo įsėjimo metų. Įsėlį deklaruoti privaloma antraisiais įsėjimo metais.

Vykdantys veiklą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įsipareigoja pirmaisiais programos įgyvendinimo metais iki liepos 1 d. įsėti daugiametes žoles ariamojoje žemėje.

Kas numatyta Strateginiame plane

Šie metai – pirmieji Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (Strateginis planas) įgyvendinimo metai, kai deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus reikėjo jau pagal naujojo finansinio laikotarpio taisykles.

Šio laikotarpio ypatumas – ne tik griežtesni valdymo reikalavimai bei geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės (GAAB) standartai, bet ir galimybė gauti papildomų išmokų už dalyvavimą Strateginiame plane numatytose ir savo noru pasirinktose klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingose ekologinėse sistemose.

Teikdami paraiškas už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus, pareiškėjai galėjo pretenduoti į išmokas pagal šias Strateginiame plane numatytas ekologines sistemas: kompleksinę ekologinę sistemą „Veiklos ariamojoje žemėje“ (veiklos „Tarpiniai pasėliai“, „Augalų kaita“, „Sertifikuotos sėklos naudojimas“, „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“, „Trumpaamžių medingųjų augalų juostos“, „Daugiamečių žolių juostos“, „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“), „Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdu“, „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“, „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, „Eroduotos žemės keitimas pievomis“, „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, „Ekologinis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai)“, „Gyvūnų gerovė“.

Plačiau – www.nma.lt

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.