Trumpųjų tiekimo grandinių vystymas: ką turi žinoti pareiškėjai?

Iki liepos 31 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) galima teikti paraiškas ir prašyti paramos trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vystyti. Šiam kvietimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ suplanuota 4,87 mln. Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų.

Daržovės.<br>M.Patašiaus nuotr.
Daržovės.<br>M.Patašiaus nuotr.
Daržovės.<br>M.Patašiaus nuotr.
Daržovės.<br>M.Patašiaus nuotr.
Daugiau nuotraukų (2)

Lrytas.lt

2023-07-11 14:24, atnaujinta 2023-07-27 14:26

Įsigijo modernią parduotuvę „ant ratų“

Trumpųjų maisto tiekimo grandinių naudą vis labiau įvertina ir vartotojai, ir gamintojai. Vartotojams patrauklu šviežią maistą pirkti tiesiai iš gamintojų, o šiems naudinga savo pagamintus maisto produktus tiekti pirkėjams, su jais bendrauti ir reaguoti į jų lūkesčius.

Pagal šią priemonę dar 2018 m. paraišką pateikęs ir paramą gavęs Lazdijų rajono ūkininkas Gintas Cimakauskas teigė, kad buvo vienas pirmųjų, pasiryžusių prašyti paramos trumpoms maisto tiekimo grandinėms vystyti. Kalakutų augintojas įsigijo modernią parduotuvę „ant ratų“ ir šviežią produkciją pristato sostinės, Kauno ir kitų miestų gyventojams.

„Parengti projektą buvo nesudėtinga, tik užtrukome, kol įsigijome norimą prekybai pritaikytą modernų automobilį. Jį įsigyti būtų buvę nesunku, tik norėjome kokybiškos vidaus įrangos, vartotojui patrauklių vitrinų ir kt. Norėjome, kad viskas būtų tvarkinga ir ilgai tarnautų“, – pasakojo ūkininkas.

G. Cimakausko ūkyje vyksta gamyba pagal principą „nuo lauko iki stalo“: ūkininkai augina kalakutus, grūdines kultūras, iš kurių gamina lesalus, paukščiai skerdžiami ūkyje įrengtoje skerdykloje, o produkcija pristatoma tiesiai vartotojams.

„Išvengiame tarpininkų ir bendraujame su savo klientais, todėl žinome, kas jiems patinka arba nepatinka, ko jie pageidauja. Trumpoji maisto tiekimo grandinė – senas mūsų siekis. Projektą teikėme kartu su partneriais – sūrių spaudėjais, todėl prekiaujame ir jų gaminiais“, – sakė G. Cimakauskas, paraginęs kitus ūkininkus naudotis tam skirta parama.

Partnerystė negali nutrūkti

Paramos gali kreiptis fiziniai bei privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba, perdirbimu ir rinkodara, taip pat – tik privatūs juridiniai asmenys – žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu. Šie ūkio subjektai gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais. Viešieji juridiniai asmenys taip pat gali būti projekto dalyviais, bet tik kaip partneriai ir tarpininkai.

Esminė sąlyga – paraiškos gali būti teikiamos tik kartu su partneriais – projekto grandinės dalyviais, kurie kartu įgyvendina ir (ar) finansuoja projektą pagal pareiškėjo ir jo partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutartį. Projekte privalo dalyvauti mažiausiai du ūkio subjektai.

Atkreiptinas dėmesys, kad jungtinės veiklos sutartis negali būti nutraukta, o partneriai negali būti keičiami visą projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį, išskyrus atvejus, nurodytus jungtinės veiklos sutartyje. Taip pat partnerių keitimas galimas keičiant jungtinės veiklos sutartį tik tais atvejais, kai atsiranda nenumatytos aplinkybės, dėl kurių kyla grėsmė nepasiekti projekte numatytų tikslų ir rezultatų bei neįgyvendinti projekto. Jungtinės veiklos sutartį galima keisti tik gavus NMA pritarimą.

Kiti paramos gavėjų įsipareigojimai

Paramos gavėjas ir partneriai privalo iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos sukurti ne mažiau kaip 1 mažmeninės prekybos ar realizavimo vietą, kuriai prašoma paramos, ir išlaikyti ją iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

Jeigu projekte numatoma prekybą vykdyti laikinose prekybos vietose, būtina laikytis verslo plane numatyto prekybos laikinose vietose periodiškumo projekto įgyvendinimo, jeigu ji šiuo metu bus vykdoma, ir kontrolės laikotarpiu.

Įsteigus prekybos ar realizavimo vietą (-as) būtina pradėti vykdyti prekybą arba tiekti žemės ūkio ir maisto produktus parduoti ar naudoti kaip žaliavą teikiant maitinimo paslaugą į viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas ar įmones.

Visų projekto grandinės dalyvių užaugintos ir pagamintos produkcijos realizuojamas kiekis per pirmuosius metus nuo prekybos ar produkcijos realizavimo vietos įkūrimo turi būti ne mažesnis kaip 5 000 kg, kuris įsteigus prekybos vietą kiekvienais paskesniais metais laipsniškai didinamas po 1 000 kg per metus, o įsteigus realizavimo vietą – po 2 000 kg per metus.

Įsteigus regioninio lygmens logistikos centrą privaloma tiekti žemės ūkio ir maisto produktus į realizavimo vietas ir vykdyti (mažmeninę) prekybą. Logistikos centras turi užtikrinti pagrindinių produktų grupių asortimento krepšelį.

Įsteigtas regioninio lygmens logistikos centras turi veikti didesniu nei vienos savivaldybės lygiu – su pirmuoju mokėjimo prašymu NMA būtina pateikti ketinimų bendradarbiauti su savivaldybėmis, kurių teritorijoje planuojama tiekti produktus viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms, sutartis, o NMA projekto kontrolės laikotarpiu kasmet teikiamose metinėse ataskaitose privaloma teikti informaciją apie turimas produkcijos tiekimo sutartis su viešąsias paslaugas teikiančiomis įstaigomis ar įmonėmis.

Į regioninio lygmens logistikos centrą tiekiamos projekto grandinės dalyvių užaugintos ar pagamintos produkcijos kiekis per pirmuosius metus nuo centro įkūrimo turi būti ne mažesnis kaip 15 000 kg, kuris kiekvienais paskesniais metais laipsniškai didinamas po 7 200 kg.

Svarbus ir dar vienas įsipareigojimas: paramos gavėjas ir partneriai privalo užtikrinti, kad ne mažiau kaip 51 proc. projekto grandinės dalyvių valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, nuo paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos bus ne mažesnis kaip 8 000 Eur.

Už ką skiriami atrankos balai?

Tiek įgyvendinant, tiek įgyvendinus projektą atitikti atrankos kriterijus, už kuriuos vertinant paraišką buvo suteikti atrankos balai – vienas svarbiausių įsipareigojimų. Paramos paraiškos bus vertinamos pagal šiuos atrankos kriterijus, už kuriuos bus suteikiamas atitinkamas žemiau nurodytas balų skaičius.

Jei projekto grandinės dalyvių skaičius siekia 5 ir daugiau – skiriama 20 balų, jei nuo 3 iki 4 – suteikiama 15 balų.

Kai projekte numatyti šie prekybos būdai (pasirinkus kelis būdus atrankos balai sudedami – suteikiama ne daugiau kaip 40 balų):

tiesioginis produktų pristatymas vartotojams –15 balų; pardavimai ūkiuose – 10 balų; naujų prekybos vietų ne ūkiuose steigimas – 15 balų. 5 balus galima gauti, kai projekto grandinės dalyviai yra žemės ūkio kooperatyvas arba tokio kooperatyvo narys.

Pagal suplanuotų prekybos vietų skaičių suteikiama: 1 prekybos vieta – 4 balai; 2 vietos – 8 balai; 3 vietos – 12 balų; 4 vietos – 16 balų; 5 ir daugiau prekybos vietų – 20 balų.

Jei projekto grandinės dalyviai rinkai tieks skirtinguose žemės ūkio sektoriuose pagamintų ir (ar) perdirbtus 3 produktus – suteikiami 5 balai, jei daugiau kaip 3 produktus – 10 balų.

Kai projektas įgyvendinamas be tarpininkų, skiriami 5 balai.

Privaloma surinkti 30 balų. Tiek negavus, paraiška atmetama.

Kokio finansavimo galima tikėtis?

Vienam trumpųjų grandinių kūrimo ir vystymo projektui gali būti skirta iki 150 tūkst. Eur be PVM.

Jei projekte numatytos investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizavimo vietas, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, projektui didžiausia galima parama gali siekti 250 000 Eur be PVM (vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 85 000 Eur be PVM).

Kai planuojama kurti ar naudoti regioninio lygmens logistikos centrus, paramos suma vienam projektui įgyvendinti gali siekti:

700 000 Eur be PVM (vienam dalyviui – iki 200 000 Eur suma be PVM) – kai naudojama esamos logistikos infrastruktūra ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu; 1 500 000 Eur be PVM (vienam dalyviui – iki 500 000 Eur suma be PVM) – kai vykdoma statinio (-ių) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas. Investicijos turi sudaryti ne mažiau kaip 60 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės. Paramos intensyvumas gali siekti 60 proc. arba 100 proc.

Per kiek laiko reikia įgyvendinti projektą?

Svarbu žinoti, kad suplanuotą projektą būtina pradėti įgyvendinti – pateikti pirmąjį mokėjimo prašymą – per 3 mėn. nuo avanso išmokėjimo dienos, jei numatytas išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas; o jeigu numatytas kompensavimo be avanso mokėjimo arba sąskaitų apmokėjimo būdas – per 6 mėn. nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

Projektas privalo būti gyvendintas iki 2025 m. birželio 30 d.

Kaip pateikti paraišką?

Paraiškos kartu su papildomais dokumentais NMA gali būti teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) arba pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt.

EP Rinkimai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.