Apsaugai nuo vilkų – parama aptvarams ir aviganiams

Siekiant apsaugoti ūkinius gyvūnus nuo plėšrūnų yra remiamas prevencinių priemonių įsigijimas. Nuo liepos 10 d. iki rugsėjo 22 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) laukia ūkininkų paraiškų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš plėšrūnų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ gauti. Šiam etapui numatyta 638 613 Eur lėšų, o parama bus teikiama ne tik elektrinių aptvarų įrengimui, bet ir aviganių įsigijimui.

Siekiant apsaugoti ūkinius gyvūnus nuo plėšrūnų yra remiamas prevencinių priemonių įsigijimas.<br>„Shutterstock“ nuotr.
Siekiant apsaugoti ūkinius gyvūnus nuo plėšrūnų yra remiamas prevencinių priemonių įsigijimas.<br>„Shutterstock“ nuotr.
Daugiau nuotraukų (1)

Lrytas.lt

Aug 3, 2023, 1:29 PM

Įsirengė elektrinį aptvarą

Rokiškio rajone ūkininkaujantis Petras Šiaučiūnas puikiai žino, kad laikant avis būtinos prevencinės priemonės saugantis nuo vilkų. Ūkininkas jau yra patyręs, ką reiškia šių plėšrūnų išpuoliai, todėl vos tik atsirado galimybė gauti paramą elektriniam aptvarui, iškart ja pasinaudojo. Pasak avių augintojo, vienaip ar kitaip būtų tekę investuoti į aptvarą, o gavus paramą, tai padaryti lengviau.

„Avis reikia saugoti nuo vilkų. Laikau 200 ėriavedžių, o kai atsiranda jauniklių, avių pulkas padidėja iki 600. Įsirengus aptvarą, vilkų išpuolių nebuvo, nežinau, ar jie ten ateina“, – kalbėjo P.Šiaučiūnas.

Ūkininkas gavo 5000 eurų paramos. Už tokią sumą, anot jo, galima tvarkingai aptverti apie 8 ha. „Kadangi ūkį ir avių bandą didinu, reikia dar investuoti į tokias prevencines priemones“, – pastebėjo avių augintojas, pridūręs, kad kilnojamą elektrinį aptvarą įsipareigojo laikyti tame plote, kurį nurodė paraiškoje.

Finansuos ir aviganių įsigijimą

Iki šiol pagal KPP veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš plėšrūnų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ paramos buvo galima prašyti tokioms apsaugos nuo plėšrūnų priemonėms – vieliniam elektriniam aptvarui, juostiniam elektriniam aptvarui, tinkliniam elektriniam aptvarui, elektros tiekimo ir palaikymo įrenginiui ar įrenginiams ir (arba) išvardintų priemonių dalims.

Prieš šį paraiškų teikimo etapą buvo pakeistos priemonės įgyvendinimo taisyklės, kurių svarbiausias pakeitimas, kad be jau anksčiau finansuojamų prevencinių apsaugos priemonių bus remiamas ir aviganio ar aviganių įsigijimas. Parama bus teikiama iki 4 mėnesių amžiaus vienam arba dviem aviganiams (priklausomai nuo turimo SG (pareiškėjo ūkinių gyvūnų laikymo vietoje laikomų ūkinių gyvūnų vidutinis metinis skaičius, išreikštas sutartiniais gyvuliais) skaičiaus) – Podhalės aviganių ir (arba) Vidurio Azijos aviganių veislės su kilmės dokumentais.

Taip pat nustatyti ir nauji paramos dydžiai. Perkant techninius reikalavimus atitinkantį juostinį elektrinį piemenį arba elektrinę tvorą ir elektros padavimo ir palaikymo įrenginį, gali būti skirta iki 5 000 Eur be PVM paramos

Kai paramos gavėjas įsigyja techninius reikalavimus atitinkantį juostinį elektrinį piemenį arba elektrinę tvorą ir elektros padavimo ir palaikymo įrenginį ir dar aviganius šunis, gali būti finansuota iki 6 366 Eur be PVM. Žinotina, kad šunų įsigijimui taikomas fiksuotas įkainis: vienam Podhalės aviganiui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 683 Eur be PVM, o vienam Vidurio Azijos aviganiui įsigyti – ne daugiau kaip 560 Eur be PVM.

Tinkamos finansuoti išlaidos kompensuojamos 100 proc.

Svarbu žinoti, kad pagal priemonę parama vienam pareiškėjui gali būti skirta tik vieną kartą per 2014–2023 m. laikotarpį.

Svarbu išpildyti įsipareigojimus

Pareiškėjai turėtų įsidėmėti, kad gavus paramą svarbu yra tinkamai įgyvendinti projektą ir išpildyti įsipareigojimus. Pirmiausia žinotina, kad įsigyti ir įsirengti apsaugos priemones arba įsirengti apsaugos priemones ir kartu įsigyti aviganių veislės šunį ar šunis bei pateikti mokėjimo prašymą NMA būtina per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

Labai svarbu, kad apsaugos nuo plėšrūnų priemonės būtų įrengtos laikantis įgyvendinimo taisyklėse nustatytų techninių reikalavimų ir rekomendacijų. Taip pat jas privalu išlaikyti bei užtikrinti, kad tinkamai veiktų iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, t. y. 5 metus po paskutinio paramos išmokėjimo dienos.

Jeigu atsitinka įvykis, kurio metu būtų sugadintos ar sunaikintos paramos lėšomis įsigytos apsaugos priemonės, jas privaloma atkurti savo lėšomis ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne mažesnių techninių parametrų.

Taip pat būtina iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti paraiškoje nurodytą SG skaičių.

Ką reikia žinoti įsigijus aviganius?

Aviganiai turi būti registruoti pareiškėjo vardu Gyvūnų augintinių registre (GAR) vadovaujantis Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklėmis, taip pat svarbu, kad pareiškėjo įsigytų aviganių kilmės dokumentai būtų išduoti nacionalinių ar tarptautinių šunų veisėjus vienijančių organizacijų ir registruoti GAR (kilmės numeris ir (arba) veislės knygos registracijos numeris).

Tuo metu, kai ūkiniai gyvūnai neganomi laukuose, aviganiai turi būti laikomi paramos gavėjo ūkyje – tuo adresu, kuris nurodytas paraiškoje ir atitinka ganomų ūkinių gyvūnų laikymo vietą.

Dar vienas įsipareigojimas – būtina iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti paraiškoje nurodytą SG skaičių: įsigijus vieną aviganį – nuo 1 iki 15 SG, įsigijus du aviganius – daugiau kaip 15 SG. Jeigu vienas ar abu aviganiai nugaišta, dingsta ar yra nugaišinami, būtina per 3 mėnesius įsigyti kitą aviganį ar aviganius su kilmės dokumentais bei NMA pateikti pirkimą pagrindžiančius dokumentus.

Kaip būtų reitinguojamos paraiškos?

Atkreiptinas dėmesys, kad dėl paramos galės kreiptis pareiškėjai iš tų savivaldybių, kur žalos atvejų fiksuota daugiausia per paskutinius 5 metus:

  • I savivaldybių grupė: Alytaus r., Anykščių r., Lazdijų r., Molėtų r., Utenos r.;
  • II savivaldybių grupė: Ignalinos r., Kalvarijos sav., Klaipėdos r., Kupiškio r., Plungės r., Prienų r., Šilalės r., Širvintų r., Telšių r., Vilkaviškio r., Vilniaus r. ir Zarasų r.;
  • III savivaldybių grupė: Biržų r., Elektrėnų sav., Jurbarko r., Kaišiadorių r., Kėdainių r., Marijampolės sav., Pagėgių sav., Pasvalio r., Rietavo sav., Rokiškio r., Šakių r., Šalčininkų r. ir Ukmergės r.

Jei prašoma paramos suma viršys kvietimui skirtąją, bus atliekamas papildomas paraiškų vertinimas jas reitinguojant pagal tai, kurioje savivaldybėje bus įgyvendinamas projektas bei kiek laikoma ūkinių gyvūnų, t. y. pirmiausia parama bus teikiama:

1. investicijoms, kurios įgyvendinamos I savivaldybių grupės teritorijose;

2. investicijoms, kurios įgyvendinamos II savivaldybių grupės teritorijose;

3. pareiškėjams, kurie laiko didesnį SG skaičių paraiškos pateikimo dieną.

Kas gali pretenduoti į paramą?

Paramos gali prašyti nurodytų savivaldybių sklypų savininkai – fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla, kurie savo vardu kaip valdos valdytojai yra įregistravę valdą, deklaruojantys pasėlius ir žemės ūkio naudmenas, turintys Ūkinių gyvūnų registre valdos valdytojo ir (ar) partnerio ar valdoje registruoto šeimos nario vardu užregistruotų ūkinių gyvūnų.

Pareiškėjai turi laikyti ne mažiau kaip 1 SG saugomų galvijų, įskaitant prieauglį, ir (arba) avių, ir (arba) ožkų, VĮ Žemės ūkio duomenų centro apskaičiuotą įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Pareiškėjo laikomas 1 SG/1 ha kiekis turi atitikti jo Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškoje einamaisiais metais deklaruotus žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) plotus, kuriuose bus įgyvendinamos apsaugos priemonės.

Galima nurodyti ir mažesnį SG skaičių, jei pareiškėjo nurodytas ŽŪN plotas hektarais, kuriame bus įgyvendinamos apsaugos priemonės, yra mažesnis, nei turimas SG skaičius, tačiau turi užtikrinti, kad nenurodytas SG skaičius bus saugomas pareiškėjo turimomis priemonėmis, kurioms parama neteikiama.

Įgyvendinimo taisyklėse išskirtas reikalavimas pareiškėjams, norintiems įsigyti aviganius: pareiškėjai, planuojantys įsigyti vieną aviganį, paraiškos pateikimo metu turi laikyti nuo 1 iki 15 SG, norintys įsigyti du aviganius – daugiau kaip 15 SG.

Paraiškos – tik elektroniniu būdu

Paraiškos pagal priemonę priimamos tik elektroniniu būdu. Teikiami dokumentai NMA turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu paraiskos@nma.lt, arba naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS (adresu www.zumis.lt), pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“).

Dokumentai turi būti nuskenuoti ir pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.

EP Rinkimai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.