Po konkurso – įtarimai dėl šnipinėjimo

Skandalas dėl Vilniaus biologinio atliekų perdirbimo gamyklos statybos parodė: konkursus laimi ne didžiausią patirtį turinčios ar palankiausią kainą siūlančios įmonės. Sėkmės laidas – ryšiai, politikų globa ir konkurentų šnipinėjimas.

Daugiau nuotraukų (1)

Algirdas Stankaitis

Sep 23, 2013, 6:00 AM, atnaujinta Feb 21, 2018, 10:15 PM

Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) konkursas statyti ir valdyti mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBAA) gamyklą dar kartą parodė neskaidrias dėmes ant viešųjų pirkimų sistemos apsiausto.

Dėl konkurso, iš kurio buvo išbraukti šeši pretendentai ir paliktas tik vienas dalyvis, su „Vėtrūnos” bendrove susijusi įmonė „Energesman”, susirūpinimą yra pareiškęs net premjeras Algirdas Butkevičius.

Sutartis skubiai pasirašyta

Konkursas trumpai buvo sustabdytas, tačiau nei Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), nei Vilniaus apygardos teismas nieko bloga neįžvelgė, kad laimėtojas siūlė ne mažiausią gamyklos statybos ir atliekų apdorojimo kainą.

VAATC su „Energesman” pasirašė 120 mln. litų vertės MBAA gamyklos projektavimo, statybos ir valdymo sutartį.

Atsakingoms institucijoms neužkliuvo ir tai, kad VAATC viešųjų pirkimų komisijoje, konkurse palikusioje tik vieną „Energesman”, lemiamą balsą tarė su šia bendrove galimai susiję ekspertai.

Pasirašydama sutartį VAATC neatsižvelgė į galimas teisines pasekmes: viena pašalintų konkurso dalyvių „LitCon” pareiškė rimtas pretenzijas.

„LitCon” kreipėsi į VPT ir Konkurencijos tarybą ir pareiškė, kad VAATC perdavė bendrovei „Energesman” komercinę „LitCon” paslaptį.

„LitCon” vadovai tvirtina, kad „Energesman” buvo suteikta proga žvilgtelėti į konkurentų voką ir susipažinti su technologiniais pasiūlymais, pateiktais konkursui.

Sužinojo konkurentų duomenis

Įtarimų kilo, kai „LitCon” padavė į teismą VAATC protestuodama prieš, bendrovės manymu, neteisėtai atmestus jos techninius pasiūlymus.

Rengdamasi bylinėtis „LitCon”, gavusi teismo persiųstą „Energesman” atsiliepimą į ieškinį, nustatė, kad pastaroji savo atsiliepime rėmėsi ieškovo pasiūlymo konkursui informacija.

Ji yra konfidenciali ir „Energesman” negalėjo būti teisėtai pasiekiama.

„Energesman” pažeria detalių pastabų apie „LitCon” pateiktą technologinę proceso schemą, todėl atrodo akivaizdu, kad „yra išsamiai susipažinusi su ieškovo pasiūlymo techninės dalies dokumentu”.

„Energesman” atsiliepime į ieškinį pateikė pastabas dėl atliekų judėjimo schemos aprašymo, kuris taip pat yra neatskiriama „LitCon” pasiūlymo techninės dalies dalis.

Kas išdavė paslaptį?

„Energesman” pateikiamos pastabos dėl „LitCon” techninio pasiūlymo juostinių konvejerių pločio, nurodant netgi konkrečius konvejerių numerius, leidžia neabejotinai teigti, kad konkurso laimėtoja pripažintai bendrovei buvo žinoma visa „LitCon” medžiaga.

Detalus mūsų pateikto technologinio proceso ir judėjimo schemos komentaras aiškiai rodo, kad konkurentai supažindinti su mūsų techniniais pasiūlymais.

„LitCon” konfidencialius dokumentus teikė tik dviem institucijoms – VAATC kartu su pasiūlymu ir teismui kartu su ieškiniu.

Kadangi teismas pripažino informaciją nevieša, šių dokumentų bendrovei „Energesman” nesiuntė, akivaizdu, kad konfidencialių žinių apsaugos neužtikrino perkančioji organizacija – VAATC.

Vadinasi, perkančioji organizacija atskleidė vieno konkurso dalyvio komercinę paslaptį kitam”, – sakė „Litcon” direktorius Linas Piliponis.

Jam natūraliai kyla klausimas: ką dar „Energesman” žino apie „LitCon” pasiūlymą konkursui ir ką su tomis žiniomis veiks?

Kitų pasiūlymų nenagrinėjo

Vis dar turėdama vilčių, kad konkursui galioja lygių galimybių principas, „LitCon” iš VAATC dar rugpjūčio 24 dieną pareikalavo galimybės susipažinti su „Energesman” pasiūlymais. Bet atsakymo iki šiol nesulaukė.

„Energesman” buvo uždegta žalia šviesa galimai atidžiai net neišnagrinėjus kitų konkurso dalyvių pasiūlymų.

Tai užkliuvo dar vienos iš pašalintų konkurso dalyvių įmonės „Biowaste Technologies” vadovui Linui Kybartui: „Mes savo pasiūlymų neatsisakėme, esame pareiškę pretenzijas, nes įtariame neskaidrų konkursą.”

Laimėtojai kratosi įtarimų

Tačiau „Energesman” vadovas Ignas Stankovičius neigė, kad VAATC jį supažindino su konkurentų techniniais pasiūlymais.

„Tikrai nešnipinėjome konkurentų”, – tikino I.Stankovičius.

Tuomet lieka mįslė, kokiu būdu ši bendrovė gavo žinių apie „LitCon” technologinio atliekų apdorojimo schemą, pateiktą konkursui.

Siūlė ne mažiausią kainą

Kodėl „Energesman” sulaukė išskirtinės VAATC ir Aplinkos ministerijos malonės, iš pirmo žvilgsnio atrodo keista.

Juk šį konkursą laimėjusi bendrovė pasiūlė anaiptol ne mažiausią statybos kainą – 119 mln. litų. Bendra ES remiamo projekto vertė siekia 129 mln. litų.

Tarp diskvalifikuotų konkurso dalyvių buvo tokių, kurie siūlė gamyklą suprojektuoti ir pastatyti už 99 mln. litų.

Atliekų perdirbimo kaina taip pat gana didelė – 139 litai už toną.

Vilniaus miesto savivaldybė jau įspėjo, jog dėl to vilniečiams gali smarkiai pabrangti šiukšlių išvežimas, ir įpareigojo VAATC derėtis su konkurso laimėtoja, kad kaina būtų sumažinta iki 109 litų už toną.

Tai, ko gero, pirmas atvejis per visą viešųjų pirkimų Lietuvoje istoriją, kai numatyta paslaugų kaina keičiama jau po konkurso, pasirašius sutartį.

Kiti konkurso dalyviai net nebuvo kviečiami siūlyti savo kainos, nors „LitCon” teismui pateikė dalykiškus argumentus, rodančius, kad jų pasiūlymai atitinka konkurso techninius reikalavimus.

Kodėl taip šiurkščiai pažeisti konkurencijos principai? Tai turės išsiaiškinti Konkurencijos taryba.

Įžvelgiama užtarėjų ranka

Vasarą kilus skandalui dėl konkurso su vieninteliu dalyviu, Vilniaus savivaldybėje teko aiškintis VAATC direktoriui Nerijui Žiliui. Jis tikino, kad konkursas buvo orientuotas ne į mažą atliekų perdirbimo gamyklos statybos ir valdymo kainą, bet į technologiniu požiūriu geriausią pasiūlymą.

Kuo tik prieš metus įkurtos „Energesman” pasiūlymai pranoko kitų konkurso dalyvių pasiūlymus (pavyzdžiui, „LitCon”, kuri statybos rinkoje aktyviai dirba jau 17 metų), N.Žilius taip ir nepaaiškino.

O paaiškinimas galėtų būti labai paprastas.

Nors „Energesman” akcinis kapitalas siekia tik 10 tūkst. litų ir čia dirba tik vienas žmogus, direktorius, ji yra susijusi su bendrove „Vėtrūna”.

„Vėtrūnos” valdybos pirmininkas – Vytautas Banys, pažintimis su partijos „Tvarka ir teisingumas” vadovais žinomas verslininkas iš Telšių.

„Vėtrūnai” priklausančiose įmonėse yra dirbęs ir „tvarkietis” aplinkos viceministras Almantas Petkus, atsakingas už atliekų tvarkymą.

Siekia sąžiningumo

„Mes nesiekiame keršto, savo tiesą teisme bandome įrodyti ne pavydėdami ar jausdami pralaimėjimo kartėlį.

Mes tik siekime sąžiningos konkurencijos”, – motyvą tęsti bylinėjimąsi su VAATC paaiškino „LitCon” vadovas L.Piliponis.

Gamyklą statys šalia Gariūnų turgavietės

* Biologinio atliekų apdorojimo gamykla, kurios statybą iš dalies turėtų finansuoti Europos Sąjunga, iki 2015 metų pabaigos turėtų iškilti šalia Gariūnų turgavietės.

* Ši gamykla turėtų perdirbti iki 250 tūkst. tonų atliekų. Statybos darbų kaina siekia 119 mln. litų, o eksploatavimo paslaugų kaina per 20 metų – 545,5 mln. litų.

* Visa tai patikėta šiemet įsteigtai įmonei su 10 tūkst. litų įstatiniu kapitalu, kurioje dirba tik vienas žmogus.

Skaidrumu suabejojo ir ekspertai

* Iš Atliekų tvarkymo konsultantų asociacijos direktoriaus Alfonso Brazo pareiškimo Viešųjų pirkimų tarnybai:

* „Mes esame nustebinti to, kaip buvo įvertintos VAATC vykdomo MBAA gamyklos projektavimo, statybos darbų ir jos eksploatavimo paslaugų viešojo pirkimo konkurso procedūros, kokios išvados padarytos.

* Mes abejojame, ar „Energesman” subrangovas „Atzwanger AG” (ar „Ecomaster Atzwanger S.p.A”) atitinka pirkimo dokumentų nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, skelbiantį, kad pavienis dalyvis ir jungtinės veiklos dalyvis (bent vienas jungtinės veiklos partneris) per 5 metus iki pasiūlymų pateikimo dienos privalo būti atlikęs komunalinių atliekų apdorojimo įrenginių statybos ir montavimo darbų sutartį.

* Todėl reikalaujame, kad VPT atliktų ne dalyvių kvalifikacijos vertinimo procedūrų atitikimą įstatymo nuostatoms, o konkrečiai patikrintų, ar „Atzwanger AG” (ar „Ecomaster Atzwanger S.p.A”) turima patirtis atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

* Pagal mūsų turimą informaciją, „Atzwanger AG” (ar „Ecomaster Atzwanger S.p.A”) nustatytų kvalifikacinių reikalavimų neatitinka.

* VPT rašte teigiama, kad „tarnyba nenustatė įstatymo nuostatų pažeidimų pirkimo komisijai atliekant procedūras, susijusias su tiekėjų pasiūlymų pirkimui techninės dalies nagrinėjimu.”

* Tačiau VPT privalėjo atkreipti dėmesį, kad pirkimas yra vykdomas pagal FIDIC Geltonosios knygos procedūras, o ne pagal FIDIC Raudonosios knygos procedūras. Todėl perkančioji organizacija neturėjo teisės pirkimo dokumentuose surašyti daugybės neesminių techninių reikalavimų, dėl to kai kurie dalyviai ir buvo pašalinti iš konkurso.

* Vykdant pirkimą pagal FIDIC Geltonosios knygos procedūras, pirkimo dokumentuose turėtų būti pateikti tik užsakovo esminiai reikalavimai.

* Reikalaujame, kad VPT patikrintų, ar konkurso dalyviai buvo pašalinti iš konkurso dėl to, jog neatitiko esminių užsakovo reikalavimų, ar dėl neatitikties smulkmeniškoms „techninėms specifikacijoms”. Jų pirkimo, vykdomo pagal FIDIC Geltonosios knygos procedūras, dokumentuose iš viso neturėjo būti.

* Jeigu konkurso dalyviai pašalinti dėl neatitikties neesminėms techninėms specifikacijoms, jie privalėjo būti grąžinti.”

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.