Įtakingo konservatoriaus R.Garbaravičiaus advokatai moko rašyti lrytas.lt autorių E.Čiuldę

Prieš kelias dienas lrytas.lt komentarus rašantis, bet redakcijoje nedirbantis Edvardas Čiuldė gavo storą voką su ilgu advokatų kontoros „Devyžis ir partneriai WILL“ advokato P.Dockos laišku. Jame autoriui subtiliai nurodoma, kaip jis turėtų susiaurinti savo mąstymą ir matymą bei nuomonės reiškimo ribas.

R.Garbaravičius užsimojo pamokyti komentatorius, kaip reikia rašyti.
R.Garbaravičius užsimojo pamokyti komentatorius, kaip reikia rašyti.
Daugiau nuotraukų (1)

Paulius Docka

2010-12-01 16:56, atnaujinta 2018-04-02 05:55

Lrytas.lt skaitytojams pateikiame visą šį įtakingos elektros ūkyje ir valdančiojoje Tėvynės sąjungoje šeimos atstovo advokato pamokslą, kaip atsargiai šiandien turėtų būti reiškiama nuomonė apie naujuosius energetikos šulus.

***

Pone E.Čiulde, šiuo laišku kreipiuosi į Jus, kaip žemiau nurodytų komentarų autorių, atstovaudamas klientui Ramūnui Garbaravičiui. Internetiniame naujienų portale lrytas.lt (toliau - Portalas) rubrikoje, kuri pavadinta „Komentarai“, buvo išspausdinti žemiau nurodyti Jūsų komentarai/straipsniai:

1. 2010-10-01 išspausdintas komentaras pavadinimu „Ką jau žino Rusija ir ko dar nežino Lietuvos piliečiai?“, kuris yra pasiekiamas simboliniu interneto adresu https://www.lrytas.lt/-12859062501285215245-k%C4%85-jau-%C5%BEino-rusija- ir-ko-dar-ne%C5%BEino-lietuvos-pilie%C4%8Diai.htm (toliau - Komentaras 1);

2. 2010-11-10 išspausdintas komentaras „Kas slypi už redaktoriaus V.Laučiaus atleidimo istorijos? (Oligarchinės šeimos gimimas)“, kuris yra pasiekiamas simboliniu interneto adresu https://www.lrytas.lt/-12893281261288404384-kas-slypi-u%C5%BE-redaktoriaus-v-lau%C4%8Diaus-atleidimo-istoriios-oligarchin%C4%97s-%C5%A1eimos-gimimas .htm (toliau - Komentaras 2) (Komentaras 1 ir Komentaras 2 toliau kartu vadinami Komentarais).

Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad aukščiau nurodytuose Komentaruose Jūs skelbiate teiginius bei teiginių grupes, kurie neatitinka tikrovės, teiginiai ir teiginių grupės pateikiami sistemingai ir tendencingai, ir pažeidžia Ramūno Garbaravičiaus bei jo šeimos narių garbę ir orumą.

Noriu atkreipti Jūsų dėmesį į šiuos Komentare 1 išdėstytus teiginius bei teiginių grupes:

- „Tačiau taip pat visi žinome, jog savo veiklą vis labiau intensyvina su konservatoriais susijusio Garbaravičių klano bendrovė „Inter RAO Lietuva“, tarpininkaujanti Rusijoje gaminamos elektros energijos pardavimui Lietuvai, taip pat siekianti išplėsti tokio savo tarpininkavimo paslaugas į kitas šalis“ (toliau - Teiginys 1);

- „Be jokios abejonės, ši bendrovė turėjo pažadėti Rusijai Lietuvos sukalbamumą visais panašiais klausimais, be to, pažadėti labai tvirtai, nurodydama tikslias garantijas“ (toliau - Teiginys 2);

- „Taigi, prielaida tokia, jog Rusija savo interesus Lietuvoje siekia užtikrinti, tiksliau tariant, yra užsitikrinusi sisteminiu pavidalu, iš visų pusių ir keliais lygiais (toliau - Teiginys 3).

Taip pat noriu atkreipti dėmesį į šiuos Komentare 2 išdėstytus teiginius bei teiginių grupes:

- „Kas slypi už redaktoriaus V.Laučiaus atleidimo istorijos? (Oligarchinės šeimos gimimas)“ (toliau - Teiginys 4);

- „<....> žurnalo „IQ“ tikrasis savininkas (per tarpines firmas ir statytinius) yra Rusijos elektros pardavimo Lietuvai tarpininkavimo didysis guru - bendrovės „Scaent Baltic“ valdybos pirmininkas ir bendrovės „Inter RAO Lietuva“ vienas iš vadovų, žinomas elektros pardavimų verslininkas Jonas Garbaravičius“ (toliau - Teiginys 5);

- „Reikalas iš tiesų tas, jog šios šeimos pavyzdys leidžia labai reljefiškai (stulbinančiai tiksliai) įvaizdinti seniai žinomą apibrėžimą, jog oligarchija kaip tokia yra būtent trijų elementų - verslo, politikos ir žiniasklaidos - persipynimas tarpusavyje arba suaugimas į vieną visumą. Įstabu, kad viena atskira šeima gali tapti tokia pavaizdžia minėtam apibrėžimui, jog į ją net būtų galima parodyti pirštu kaip į vaizdinę priemonę.“ (toliau - Teiginys 6);

- „Todėl siūlyčiau „garbaravičiu“ vadinti šalies oligarchizacijos intensyvumo matavimo vienetą, tiksliau tariant, megavienetą, nurodantį kraštutinius dydžius. Tarkim, jog 1 garbaravičius, nekalbant apie 2, rodo nepaprastai aukštą, gręsiantį tautos gyvastingumui, oligarchijos įtakos išplitimo laipsnį.“ (Teiginys 7);

- „Čia dar reikia turėti galvoje, jog lietuviškoji oligarchija dažniausiai apsireiškia su Rusijos interesų įtvirtinimo kvapeliu.“ (Teiginys 8);

- „Lietuva, kaip visi žinome, deklaruoja energetinio saugumo ir savarankiškumo siekį, kai tuo pat metu elektros prekybos tarpininkų verslo plėtotės sėkmės sąlyga yra labiausiai intensyvus energetinis Lietuvos prirakinimas prie Rusijos. Taigi ne dėl savo prigimtinio sugedimo, o dėl verslo plėtotės interesų šie žmonės, regis, yra pastūmėti išdavystės link.“ (Teiginys 9).

Teiginiu 1, Teiginiu 4 ir Teiginiu 6 sudaromas įspūdis, kad Ramūnas Garbaravičius bei jo šeimos nariai tariamai priklauso neformaliam žmonių susivienijimui, kuris daro neigiamą įtaką tiek politikos, tiek energetikos srityse, ir galimai yra susiję su neteisėta veikla, ir kuriuos visuomenė vertina neigiamai.

Teiginiu 5 taip pat siekiama sudaryti įspūdį, kad Ramūno Garbaravičiaus šeimos nariai neva dalyvauja neteisėtame arba neskaidriame versle.

Teiginiais Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3. ir Nr. 8 bei Nr. 9, kurie yra pateikiami grupėse, klaidinama visuomenė ir sudaromas įspūdis, kad Ramūnas Garbaravičius ir jo šeimos nariai yra susiję su neteisėta bei priešiška valstybingumui užsienio valstybių veikla Lietuvos Respublikoje, tuo savaime suprantama pažeidžiami Ramūno Garbaravičiaus garbė ir orumas.

Labiausiai norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad grupėmis pateikiamais Teiginiais Nr. 1 ir Nr. 3, ir Teiginiais 8, Nr. 7 bei Nr. 9, Ramūnas Garbaravičius yra nepagrįstai siejamas su užsienio valstybės interesų protegavimu Lietuvos Respublikoje ar netgi Lietuvos Respublikos interesų išdavimu bei kenkimu Lietuvos Respublikos interesams.

Atkreipiame dėmesį, kad pastaraisiais teiginiais Jūs taip pat skleidžiate akivaizdžiai neteisingą informaciją apie tariamai mano kliento padarytą labai sunkų nusikaltimą, kuri suprantama tik kaip ypači daranti žalą Ramūno Garbaravičiaus ir jo šeimos interesams.

Visi aukščiau nurodyti teiginiai žemina Ramūno Garbaravičiaus ir jo šeimos narių garbę ir orumą, kadangi nei Ramūnas Garbaravičius, nei jo šeimos nariai nepriklauso jokiems neteisėtiems žmonių susivienijimams, kurie siektų daryti neigiamą įtaką tiek politikos, tiek energetikos srityse ar būtų siejami su neteisėta veikla, nei Ramūnas Garbaravičius, nei jo šeimos nariai nedalyvauja jokiame neteisėtame versle bei nėra susiję su priešiška Lietuvos Respublikai užsienio valstybių veikla ar Lietuvos Respublikos interesų išdavimu.

Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad formuluodamas Teiginius, Jūs galimai nesilaikėte Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekse (ŽLEK) nustatytų žurnalisto pareigų: kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus (ŽLEK 7 str.), surinkti informaciją iš visų prieinamų šaltinių (ŽLEK 9 str.) bei neskelbti nepagrįstų, nepatikrintų, įrodomais faktais neparemtų kaltinimų (ŽLEK 42 str.), o Komentaruose pateikiami Teiginiai galimai prasilenkia su profesionalios žurnalistikos principais ir galimai pažeidžia tokį Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijos dėl žurnalistinės etikos Nr. 1003 reikalavimą, kaip privalomas tiriamosios žurnalistikos atsiribojimas nuo žurnalistinių kampanijų, rengiamų pagal išankstinius nusistatymus bei ypatingus interesus (Rezoliucijos 21 p.).

Suprasdamas, kad žodžio laisvė yra vienas iš pamatinių demokratinės valstybės principų, o Jūsų straipsniais siekiama sukelti skaitytojų smalsumą, taip pat atkreipiu dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos teisės aktais yra ginama asmens garbė ir orumas, bei numatoma atsakomybė už šių taipogi pamatinių visuomenės vertybių pamynimą. Atsižvelgiant į tai, kad Komentarai yra spausdami rubrikoje „Komentarai“ darome prielaidą kad juose išdėstomas Jūsų asmeninis požiūris ir Jūsų asmeniniai teiginiai.

Mano klientas tikisi, kad Jūsų ateinančiose publikacijose bus išvengta visuomenės klaidinimo, nepatikrintos ir neteisingos informacijos skleidimo bei aukščiau nurodytų asmenų garbės ir orumo žeminimo. Tikimės abipusės pagarbos ir supratimo, o taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad ateityje pasikartojus siekiams skleisti tikrovės neatitinkančią ir žeminančią informaciją, mano klientas pasilieka teisę ginti savo pažeistas teises ir interesus Lietuvos Respublikos teisės aktuose suteikiamomis priemonėmis.

Priedas: Atstovavimo sutartis (1 lapas).

Pagarbiai

Advokatas Paulius Docka

***

Ramūno Garbaravičiaus vardu

SUSITARIMAS

2010 1111, Vilnius

Advokatų kontoros „Devyžis ir partneriai WILL“ advokatui Pauliui Dockai.

Pavedama atstovauti Ramūnui Garbaravičiui (toliau - Klientas), Kliento santykiuose su trečiaisiais asmenimis dėl Edvardo Čiuldės straipsnių, paskelbtų 2010-10-01 („Ką jau žino Rusija ir ko dar nežino Lietuvos piliečiai?“) ir 2010-11-10 („Kas slypi už redaktoriaus V.Laučiaus atleidimo istorijos? (Oligarchines šeimos gimimas“) internete naujienų portale „Lrytas.lt“, kuris prieinamas simboliniu interneto adresu www.lrytas.lt

Advokatui suteikiamos teises Kliento vardu atlikti visus santykiuose su trečiaisiais asmenimis reikiamus veiksmus, tarp jų - tretiesiems asmenims pareikšti (parengti, pasirašyti ir pateikti) prašymą skundą, pretenziją atsakymą į trečiųjų asmenų raštus Klientui, Kliento vardu pasirašyti Kliento su trečiaisiais asmenimis sudarytus susitarimus.

Advokatas turi teisę perįgalioti kitą asmenį, taip pat ir kitą advokatą ar advokato padėjėją atlikti aukščiau nurodytus veiksmus.

Kliento vardu:

Ramūnas Garbaravičius

Advokatas:

Advokatas Paulius Docka

Norėdami komentuoti turite prisijungti.
Spauskite mygtuką „VISI KOMENTARAI“ ir reikškite savo nuomonę.

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.