Teksto dydis:
2021-05-05 09:57
LTU

jo

Manau, kad Petrovo ir Baširovo legenda, jog jie Čekijoje lankėsi turistiniais tikslais, pasižiūrėti Prahos senamiestį ir katedrą, niekas nepatikės. Todėl jų buvimas Čekijoje to sprogimo metu savaime jau viską pasako. Ir Zemano bei Laurinkaus pastangos dar reikalauti kažkokių įrodymų yra tik vandens pylimas ant kremliaus propagandos malūnų.

0
2021-05-04 08:32
LTU

1988-1991 m. iš pradžių simbolinis

o po Baltijos kelio neprievartinis pasipriešinimas Lietuvoje paramos sulaukė iš rusų tautininkų („nacionalistų“) ir kai kurių „demokratų“, o tik jau ne iš tuomet pritilusių imperininkų.

0
2021-05-04 08:28
LTU

vienas toks veidaknygėje kartoja

imperininkų propagandą, įrodinėja, kad carų valdoma Rusija „buvo išsivysčiusi valstybė“, kurią Leninas ir bolševikai kažkur nubloškė. Taip pat neva ir dabar atsitiks, jei nežinia iš kur rasis nauji Leninai ir / ar kitokio plauko revoliucionieriai.

1
2021-05-04 08:19
LTU

Vis dėlto

tiek nacių Holokaustą, tiek ir „miškinių banditizmą“ sukėlė ne Smetona, o vieni ir kiti užkariautojai ir jų uolūs talkininkai.

1
2021-05-03 18:34
LTU

žavu

drąsiai ir atvirai skelbiamas „Lietuvos SSR patriotizmas“ – visiška priešingybė pvz. Pikasui®. Toks grįžimas prie šiais laikais kiek retų, bet iki 1988 gan paplitusių, anot jo® burokinių, pažiūrų itin stebina.

2
2021-05-03 18:28
LTU

Nejau?

"Toks pražiopsojimas – didelė dėmė NATO narės kontržvalgybai." Žmogau, tikri kontržvalgybiniai niekada neskuba išvyti išaiškintų šnipų! Juk būna taip patogu juos stebėti ir visus tokių veikėjų veiksmus, juolab - ryšius kontroliuoti. Išvysi - vėl gaudyk vėją laukuose... :)

1
2021-05-03 16:32
LTU

Ponui Aneksoriaus Cenzoriui [11:33, 11:43]

Šimašius ištikimą tarnystę teisingumo ministru Konservų vyriausybei įrodė ir netikėtai(?) palydint į Paskirtą Mirties Vietą Seimo pirmininko padėjėją „pedofilą“ Ū s ą („Tirdami Ū s o žūties aplinkybes prokurorai nustatė, ką velionis veikė mirties dieną“ 2011-04-04), ir skiriant Neapykantos Tautoje Kurstytojui garbės piliečio vardą. _¶_Tautoje Rusofobijos NĖRA. Tauta Rusijai dėkinga ir skolinga už išvadavimą iš 2 okupacijų, iš nacių-smetonistų Holokausto ir miškinių-smetonistų banditizmo. Rusobofija persekiojo nacius, smetonistus ir atkutusią jų Liekaną su konservatyviais politikais, kurie tai Liekanai rodo Aklą Palankumą, o Kryžkalnio Memoriale miškiniams NUSLĖPĖ kaimo aktyvistų ir taikių žemdirbių šeimų su vaikeliais nužudymus. Neužgožkite Demokratijos ir Tiesos. Komunistai Lietuvai NEKENKĖ: nei prezidentai, nei velionis Glaveckas.

4
2021-05-03 11:43
DEU

labai abejoju

ar tikrai šių dienų Lietuvoje gausu rusofobijos ir aklo palankumo iki 1940 buvusiems papročiams. Daugelis jų tikrai nebuvo prastesni už dabartinius. Lietuvos nepriklausomybės atgavimą ir tautinį atgimimą „elitas“ 1990 suvokė kaip ikikarinės Lietuvos atkūrimą su kai kuriomis jos institucijomis, tačiau be buvusios politinės santvarkos, užtat su „persitvarkiusiais“ komunistais ir stukačiais.

0
2021-05-03 11:33
DEU

pirmiausia

Šimašius visąlaik buvo liberalas, taigi, konservų varžovas: iš pradžių paksinis / zuokinis, paskui sąjūdinis, steigė Laisvės partiją, dabar panašu, kad ketina 2024 m. sudalyvaut rinkimuose kaip dar vienas nepartinis „vilties prezidentas“. Juk Aukštas ir Gražus daugelį jau nuvylė.

0
2021-05-03 11:21
LTU

du centristai – Laurinkus ir Putinas

abudu kažką subalansuoja. Vienas – tautinį atžagareiviškumą ir rubikoninius „žaliuosius“ kitas – nežinia kur Rusijoje esančias kraštutinę kairę ir tokią pat dešinę.

0
2021-05-03 11:13
LTU

Lauruševičius: Ačiū už pastabą ir papildymą

Skaudina, kad ponui Cenzoriui „nerūpi“ Smetonos NUŽUDYTI 4 Komunarai. LT Istorijos Faktai turi rūpėti, kam rūpi Gerovės Kūrimas Lietuvoje. Nenuslopinę Blogio, nesukursime Gėrio. Tą dažnai pabrėžiu, kol vyrauja Rusofobija ir aklas Palankumas 1940 nušalintai atkutusiai Smetonijos Liekanai. Na, o meras, buvęs „mūsų konservų“ eksministras išliko ištikimas Neapykantos Tautoje Kurstytojui konservatorių patriarchui skiriant garbės piliečio vardą — tą irgi pabrėždavau. _¶_Jei Tamstos įspėjimas „Raminkitės“ reiškia Priminimą, kad nuomonių Įvairovė Šiandienei Lietuvai yra NEPRIIMTINA — skaudina, nes tą leidžia Konstitucija ir Demokratija. Tauta Neprivalo būti klusni avių Banda, nes Tauta kuria ir valdo Valstybę.

1
2021-05-03 10:23
DEU

Lauruševičiau, raminkitės

niekam nerūpi įkyrūs vis tie patys tamstos rašinėjimai apie „Lietuvai neprasikaltusius 4 Komunarus“. Juk itin neišvaizdų paminklą Smetonai rengiasi statyt ne „mūsų konservai“, o Šimašius ir ne Lukiškių aikštėje, o prie centrinio knygyno.

1
2021-05-03 10:08
LTU

Atpažintas ir kaukėtas konservų gyvulys

Lietuvos apsimyžėlis šeimininko Aneksoriaus tvirtos rankos Rinkimų Manipuliatoriaus garbintojas kamasutrius [2021-05-03 07:38]

1
2021-05-03 08:25
LTU

atvirai ir užuominomis

Gudijos „protestūnams“ nurodoma: dinkite arba nutilkite. Lietuvos pavyzdys įrodo, kad blogiausiu atveju atsikratys trečdaliu gyventojų ir tai ne iškart. Iš beveik 10 milijonų liks kokie 7, bet ramesni, dar labiau paklusnūs.

0
2021-05-03 08:14
LTU

artimiausiu metu

Lukašenkos politinės laidotuvės neįvyks.

3
2021-05-03 08:11
LTU

tiesiog svajojama

kad visi nepatenkintieji kuo skubiau kur nors išnyktų, gamyklose ir kolchozuose (agromiesteliuose) galėtų dirbt ir mažiau žmonių. Pensininkus ir omoną kaip nors išmaitins, būtų paprasčiau, tyliau ir ramiau. Prastokai, bet stabiliai. To būtent pageidauja dauguma Gudijos gyventojų.

2
2021-05-03 08:05
LTU

Lukašenkai ir jo aplinkai reikia ne piliečių

o kažkuo nuolat užimtų gyventojų ir iš jų surenkamų mokesčių, aišku, ištikimų ir paklusnių valstybės tarnautojų. Diktatūroje, atvirkščiai, gyventojai yra svarbus resursas, pvz. valdantieji Lenkijoje ar Vengrijoje juos remia visais įmanomais būdais, panašiai vokiečiais rūpinosi Hitleris.

3
2021-05-03 07:38
LTU

Neseniai 15min pasakojęs apie baltarusių

virtuvės ypatumus istorikas Aleksandras Belyj yra nesyk pastebėjęs, kad tenai jokia diktatūra, o vienos šeimos ir jos artimiausios aplinkos patvaldystė (autokratija). Lukašenka – tarsi didysis kunigaikštis Vytautas Aleksandras, kurį nežinia dėl ko itin pamėgo kamasutrius, tamsybininkų porelė Tomas J. ir Rūta T., kiti Lietuvos apsimyžėliai, šeimininko išsiilgę tvirtos rankos garbintojai.

3
2021-05-03 07:38
LTU

KKK2

Mečį , gal jau pakaks lot, rūpinkis anūkais o ne kelk bangeles, nusibodai

3
2021-05-02 23:12
RUS

Čekas

Greit Landsbergis “dėdulė” pradės tvirtinti, jog Bashirovas ir Petrovas buvo atvykę į Lietuva ir Brazuoles tiltą sprogdino!?...

1
2021-05-02 21:30
LTU

įdomiau su vidaus politika, netolima praeitim

kultūros dalykais, čia Laurinkus gan vykusiai išdėsto „patriotiškos“ valdžios liaudies nuomonę.

0
2021-05-02 21:21
LTU

nesyk autoriui buvo siūloma

pailsėt nuo rašymo ar bent aprašinėt tuos dalykus, kuriuos jis nors kiek išmano. Tai nėra tarptautiniai santykiai, ypač Rusija ir Gudija, ne šiaip sau jį dukart išvijo iš URM.

4
2021-05-02 21:12
LTU

Lietuvoje rinkimų manipuliatoriai įveikė

SILNĄ Demokratiją ir 2019_2020 `visaliaudiniu balsavimu` išrinko Valdžią, TINKAMĄ ne lietuvių Tautai, bet Vakarams („Skandalą ramina ir Estijos premjeras“ 2021-01-04). ***<><><>***Išvada: Priklausomybę Sovietijai apkeitusią Priklausomybe Europijai Lietuvą puola ne rusai. Lietuvoje šeimininkauja Aneksorius, kuriam ir pavaldi LT Valdžia. Aneksoriui rūpi Plėtra į Rytus per Belarusiją, todėl nuo 2004 papirkinėja opoziciją, už ką 2006 rugpjūčio 23 paaukojo Gyvybę pulkininkas Vytautas Pociūnas („Sergejus Vysockis: Iš Baltarusijos opozicijos padarė „otkato” poligoną“, „Pociūną nužudė savi ar svetimi?“, „Baltarusijos protestuotojai finansuojami ir apmokomi iš Varšuvos ir Vilniaus“). ***Kada Aneksoriaus sukčiai leis Tautai rinkt Valdžią?

1
2021-05-02 21:04
LTU

A ne?

Banguojant Rusijos ir Vakarų santykiams, raudonskūrė nomenklatūrinė gauja turėtų pasirūpinti vieninteliu dalyku - kaip greit išversti kailį, jei prireiks. Patirties turi, kartą kailį jau išvertė, persimetę nuo Maskvo prie Vašingtono partinių kuilių tarpkojo.

1
2021-05-02 20:52
USA

šiaip del idomumo

jei anūkui pavyks išprovokuoti karą su Rusija ,kur jis bėgs slėptis ,į du-rnyną kaip 1991-ais ar pas šeimininkus ,tai yra pas mus ?

1
2021-05-02 20:47
LTU

jojo

"prorusiška Čekijos prezidento pozicija." - jei pareikalaujama pateikti irodymus ir atlikti tyrima - tai laikoma "prorusiska pozicija"??? ar ne tas pat mh17 atveju? Skripaliu ar Navalno "apnuodyjimo"? Kur IRODYMAI? reiskia, kai klaitnimus sakemis ant vandens piesia - tai normalu, o kai kaltinama puse pareikaluaj irodymu - tada puola i krumus ir kaltina agresija? :) pabandykite teisme apkaltinti be irodymu - kaip atrodys? Nors po teisybei, Palecki taso kaip sunes kaula jau kai kiek laiko.. Kodel jis nebuvo teisiamas praejus keliems nmenesiams po sulaikymo? Nes saugumas vis dar irodymus renka? ar tiesiog pamirso, kad toks Paleckis isvis yra?

2
2021-05-02 19:15
LTU

C h u i l o kvailiai- samdiniai,

Kada jus suprasit, kad Rusijos propoganda, skirta I D I O TA M S ir mums LIETUVIAMS tik juoka kelia, nes ji be logikos, jos pabaiga paneigia pradzia, arba kaip Rusijos numustio MH17 atveju Rusija iskart pateikia po 10-20 versiju , kurios viena kita paneigia.

15
2021-05-02 19:12
LTU

zviegia p e de ras to samdiniai

Garbindami savo xoziajina, matyt uz gaunamus kelis rublius stengiasi, nes visa para kliedi komentaruose!

16
2021-05-02 18:18
LTU

putinas ir yra zudikas

visa kita tik ruskio spec. tarnybu priedangos akcijos

20
2021-05-02 17:21
LTU

Kaip galima elgtis taip neprotingai?!

Kaip galima apkaltinti absoliučiai neturint jokių įrodymų!!!Koks buvo neprotingas Čekijos "ėjimas"! O iš paskos pasekė dar kelios "avys"! Kaip taip įmanoma apsikvailinti jau ne pirmą kartą!Profesionalumo 0!

3